Es treballa per aconseguir que l’esportista pugui tornar a realitzar l’activitat física de manera més ràpida i òptima, després de patir una lesió. A més a més també es treballa per evitar recaigudes, així com prevenir possibles lesions futures.

Així després de la lesió esportiva, és de vital importància la reintroducció a l’esport. S’ha de fer sota la vigilància d’un professional que programi diferents exercicis de manera progressiva, treballs i temps per reiniciar-se a l’esport.

També adopta la figura per evitar lesions i corregir les que es poden preveure degut a l’anatomia i fisiologia muscular de l’esportista.