Valoració de lesions del sistema musculo-equelètic i miofascial. Amb Fisium Multitherapy treballem a diferents plans i profunditats, i amb total precisió mitjançant un sistema de buit per control numèric, treballem sobre el teixit muscular, connectiu, sistema vascular, sistema limfàtic i sistema neurològic de manera totalment indolora. El nou sistema Multitherapy Clinic permet treballar el cos a través del teixit connectiu o fàscia neuromuscular (teixit que interrelaciona els músculs i estructures a diferents plans entre sí), ja que en els últims estudies s’ha vist la importància del tractament d’aquest teixit. A nivell circulatori afavorim un intercanvi metabòlic, eliminant les substàncies de rebuig i aportant la nutrició i l’hiperoxigenació dels teixits que es trobaven en situació de toxèmia. A nivell mecànic afavorim una mobilització i un alliberament físic dels teixits adherits de totes les estructures ( vasos, nervis, músculs, fàscies, limfàtic). Ens ajuda també a accelerar processos de recuperació muscular en esportistes, elastificant els teixits i millorant el component biomecànic d’aquest, afavorint el correcte treball d’una musculatura o zona del cos que podia estar alterada per compensació, sobreesforç, fatiga… És per això que aquesta nova teràpia manual de bombeig circulatori i mecànic exclusiu, aporta molts grans beneficis.