Tècnica no invasiva complementària a l’exploració clínica que permet visualitzar els teixits tous i facilita el diagnòstic de lesions tendinoses i musculars. Permet fer una valoració real, i una exploració dinàmica en qualsevol fase de la lesió, tenint un diagnòstic objectiu i fiable, gràcies a la valoració dels paràmetres com: l’àrea, el perímetre, la textura, el grossor…Per tant, ens optimitza en temps real l’evolució de totes les lesions de fibres musculars, tendons, lligaments, fàscies…. Durant tot el procés de curació. Comptem amb un servei de suport mèdic per si és necessari, en determinats casos.